Tilfluktsrom -ventilasjon

Vi har levert spesialfiltre og tilfluktsromsventilasjon siden oppstarten i 1963, og har lengst erfaring på dette området i Norge. Vi kan levere alt fra sjokkventiler, luftinntaksrør, luftfordelingskammer- og kanaler inn til ABC-filtre.

Vi leverer også CO2-filtre og H2S-filtre. I disse er det spesielle typer kull som renser luften. Disse spesialfiltrene benyttes blant annet i redningsrom og andre installasjoner som trenger å rense luften raskt.

Høydebasseng for drikkevann er et annet område vi leverer spesialfiltre til. Disse luftfiltrene er sikret mot innbrudd og er også laget slik at tilsiktet forurensning av drikkevannsbasseng i terrorøyemed ikke skal kunne la seg gjøre like enkelt.