Rør- og kabelgjennomføringer

Vi leverer gass- og trykktette rør- og kabelgjennomføringer for tilfluktsrom, godkjent av Sivilforsvaret og DSB. Vi utfører befaring, service og montasje til nye og gamle tilfluktsrom.
For ettermontering; 96/3, 81/8, 81/9, 81/11 og 81/5
For innstøping i forskaling/nybygg; 96/1, 81/2, 81/4 og 81/10
Lagerførte produkter; 81/5, 81/8 og 96/3