Luker

For begrensing av skadeomfang på bygninger, inventar og omgivelser ved eksplosjoner, leverer vi utblåsningsluker og splintsikre ventilasjonsrister som slipper ut eksplosjonstrykket. Typiske bruksområder er kraftverk og trafostasjoner.

Vi kan levere bryterdører for koblingsanlegg, dører med luke og kappet hjørne, 2-delte stalldører og gitterdører/gitterporter.