Luker

For begrensing av skadeomfang på bygninger, inventar og omgivelser ved eksplosjoner, leverer vi utblåsningsluker og splintsikre ventilasjonsrister som slipper ut eksplosjonstrykket. Typiske bruksområder er kraftverk og trafostasjoner.