Tilfluktsromsluker

Vi leverer luker til eksisterende og nye tilfluktsrom

Dersom du trenger å pusse opp et eldre tilfluktsrom, kan vi levere tilfluktsromsluker (bomberomsluker) for åpninger i eksisterende vegger. For disse lukene brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak.

For nye tilfluktsrom leverer vi luker med karm for innstøpning. Tilfluktsromslukens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling. Tidligere ble mange luker produsert i betong, i dag blir de som regel produsert i massivt stål.