Tilfluktsrom

Ledende leverandør av tilfluktsrom

AS Norfo er en landsdekkende, ledende leverandør av varer og tjenester til tilfluktsrom i Norge. Vi har i over 60 år utviklet, markedsført, produsert, levert og montert utstyr for tilfluktsrom. 

Vi har levert varer og tjenester til private, offentlige tilfluktsrom. Kunder har vært kommuner, statlige institusjoner og eiendomsforvaltere/eiere.

Om tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som vil kunne redusere omfanget av skader som følge av krigshandlinger.

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19 000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser. Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel. Det er ikke bygget tilfluktsrom siden 1998.

Kilde Sivilforsvaret

Krav til tilfluktsrom

I Stortingsmelding 17 heter det at tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter.

Norfo har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området. Vi inspiserer tilfluktsrom, lager tilstandsrapporter, budsjetterer kostnaden for nødvendige utbedringer, reparerer og bygger om, og monterer nødvendig utstyr for ventilasjon. Driftsinstruks og merking av rom er en del av pakken.
Vi har dører, sjokkventiler og gjennomføringer til tilfluktsrom, for eksplosjonssikring av rom og bygg. 

Les mer om tilfluktsrom her: Forskrifter og krav til tilfluktsrom

Les mer om tilfluktsrom her: Om tilfluktsrom Forsvaret

Les mer om forskrift om tilfluktsrom fra Lovdata her: Forskrifter tilflukstrom