Tilfluktsrom

I Stortingsmelding 17 heter det at tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter.

Norfo har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området. Vi inspiserer tilfluktsrom, reparerer og bygger om, og monterer nødvendig utstyr for ventilasjon. Vi har dører, sjokkventiler og gjennomføringer til tilfluktsrom, for eksplosjonssikring av rom og bygg.

Les mer om tilfluktsrom her: Forskrifter og krav til tilfluktsrom

Les mer om tilfluktsrom her: Om tilfluktsrom Forsvaret

Les mer om forskrift om tilfluktsrom fra Lovdata her: Forskrifter tilflukstrom