Gjennomføring for fiberoptikk NORFO GO

Gjennomføring for fiberoptikk
Model: NORFO GO
Ta kontakt

NORFO GO gjennomføringer for ikke-ledende kabler benyttes til å føre kabler, slanger og rør som ikke inneholder elektrisk ledende materiale inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. For eksempel optisk fiberkabel og slanger for luft og olje.

Beskrivelse
Standard gjennomføringer produseres i to forskjellige utførelser:

  • Gjennomføring for flere kabler, NORFO GO
    Gjennomføring for en kabel, NORFO GO-1

Hver utførelse kan leveres med flens, alternativt med klemskiver og muttere for tilknytting til EMP-skjerm. Valg av utførelse vil avhenge av ønsket skjermingsgrad, frekvensområde, rørdimensjon, rørmateriale, og type skjerm. Bemerk at gjennomføringen ikke kan brukes for plastrør som fører elektrisk ledende væske som f.eks. vann. For dette formål må væskegjennomføring NORFO SL 238 eller 239 benyttes for å sikre jording av væsken og avledning av EMP som følger væskesøylen.

Skjermingseffekt
Skjermingsgraden vil bl.a. avhenge av hvilken metode som benyttes for å forbinde rørgjennomføringen med skjermen. Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultat mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater. Hvis skjermen består av netting, folie, eller tynnplate som ikke kan sveises, kan gjennomføringen knyttes til skjermen med klemskiver og muttere. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten. Gjennomføringen var montert med klemskiver og muttere uten pakning eller teip. Høyere dempingsgrad kan oppnås ved bruk av ovennevnte tetningsmateriell eller ved sveising av gjennomføring til skjerm. Følgende test er utført ved Luftforsvarets forsyningskommando, Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 20 GHz.

Spesialutførelser
Spesialutførelser kan produseres ifølge skisser og beskrivelser.

Tilleggsutstyr
NORFO GO-1 kan leveres med pakknippel for å oppnå gasstetthet.
NORFO GO kan leveres med forlengelsesrør for gjennomføring i vegg.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser under. Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, samt kabeldimensjon, dempningsgrad, og frekvensområde.

  • Type gjennomføring
  • Kabeldiameter
  • Lengde, L evt. L1 og L2
  • Tilleggsutstyr

Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO

NORFO GO er utført i messing med flens / klemskiver i fortinnet stål. Den har gjennomføring for 3-12 kabler, og gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til en frekvens som er avhengig av kabeldimensjonen. Se tabell nedenfor.

Tilleggsutstyr

Forlengelsesrør for gjennomføring i vegg. Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO

Gjennomføring for en ikke ledende kabel NORFO GO-1

NORFO GO-1 er utført i rustfritt stål, med eventuelle klemskiver i fortinnet stål. Den gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til en frekvens som er avhengig av kabeldimensjonen. Se tabell nedenfor.

Tilleggsutstyr

Pakknippel for å oppnå gasstetthet.

Eksempler på montering av NORFO GO for flere kabler og NORFO GO-1 for en kabel.
Gjennomføring, A, montert i utsporing i betongvegg, lettvegg eller stålvegg og sveiset til skjerm.

Gjennomføring, A, montert i utsparing i vegg. Tynnplateskjerm tilknyttet med selvgjengende skruer.

Gjennomføring B montert i utsparing i vegg. Netting eller tynnplateskjerm klemmes mellom skiver og muttere.

Gjennomføring, B, montert i stålvegg eller gjennomføringsplate med klemskiver og muttere.

Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater. Hvis gjennomføringen forbindes til skjermen med klemskiver/skruer, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.

Hulldiameter øD (mm) Antall hull Maks. frekvens (GHz)
Gjennomføring for flere ikke ledende kabler NORFO GO  
4 12 30
5 9 25
6 7 20
7 5 18
8 4 15
9 3 12
Innv. dia D (mm) Minste L, eller L1+L2 (mm) Maks. frekvens (GHz)
6 50 20
8,5 50 15
12,5 60 10
16 70 8
21,5 90 6
27 120 5
35,7 150 3
41,5 180 2,5
53 230 2