Tilfluktromsøvelse med Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Aktuelt / 24.11.2023
Øvelse gjør mester. Dette ble en dag med ny læring for både ansatte og tjenestepliktige. Norfo har stilt med personell og bistått i øvelsen som gikk av stabelen 20 september. Det er gitt bistand i beredskapsmessig oppstart og drift av tilfluktsrom, tekniske installasjoner samt opplæring av sivilforsvarets innsatspersonell. #samfunnsberedskap #tilfluktsrom #opplæring #Vestfold_sivilforsvarsdistrikt #sivilforsvaret #norfo