Typiske feil og mangler i tilfluktsrom

Svært ofte ser vi at det er boret hull gjennom vegger og trukket ledninger og rør, uten å bruke gass- og trykktette veggjennomføringer. Vi ser også mange dører som ikke er tette pga. gamle pakninger. Så har vi filtrene, som merker tidens tann, men kan se fine ut på utsiden. Pakningene på filtrene blir etter hvert dårlige, noe som fører til at forurenset luft som radioaktive gasser og stridsgasser kan trenge urenset inn i tilfluktsrommet og til at personer blir eksponert for dette. ABC-filtre har en foreskrevet levetid på ca 25 år forutsatt at det er ubrukt og vedlikeholdsinstruks er overholdt. De fleste ABC-filtre i tilfluktsrom i Norge er over 25 år