Miljøfyrtårn sertifisering

Aktuelt / 09.04.2024
AS Norfo har startet prosessen med å bli en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Har du innspill på hvordan vi kan forbedre vår klima- og miljøpåvirkning av varer/tjenester kontakt vår Miljøfyrtårnansvarlig Siv Merethe Sætre, som kan kontaktes via e-post: sms@norfo.no. AS Norfo er allerede medlem av Grønt Punkt og benytter Ragn Sells for kildesortering av alt sitt avfall.
  • Vi ønsker å jobbe mer helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. På den måten vil vi få gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 
  • Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og vi kvalifiserer til å delta i flere anbud.
  • Som Miljøfyrtårn bygger vi en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Vi ønsker å vise at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.