Færder kommune oppgraderer flere av sine tilfluktsrom

Aktuelt / 27.06.2024
Vi ønsker å takke Færder kommune for tilliten og tildelingen av oppdraget med å bringe ytterligere 3 offentlige tilfluktsrom i beredskapsmessig stand. Samarbeidet med Færder kommune og leietakerne i de ulike tilfluktsrommene har vært upåklagelig, og takket være god kommunikasjon og løsningsorienterte medarbeidere både hos underentreprenør og i kommunens stab har vi løst samtlige utfordringer som har dukket opp underveis. Norfo har også levert nye ABC filter til de 3 tilfluktsrommene. De gamle ABC filtrene hadde nådd sin levetid på 25 år og var modne for utskifting, forteller Roger Hustuft, prosjektleder for tilfluktsrom i Norfo. AS Norfo er Skandinavisk hovedforhandler av denne type ABC filter.

Da de nye filtrene var av samme fabrikat som de gamle var det ikke nødvendig med noen inngrep eller ombygging av kanalnett.
Luftinntaksrør for krigsventilasjon og eksosrøret fra nødstrømsaggregatet er bygget om for å tilfredsstille forskriftsmessige krav om utforming og avstand mellom disse.
Norfo har også levert komplette instruksverk, rettet opp i feil utførte kabelgjennomføringer, komplettert og fornyet påkrevet løsutstyr og bistått med tilfluktsromtekniske konsulenttjenester.

Ring oss på 64 83 68 00 om du har spørsmål om tilfluktsrom.