Tilfluktsromsporter

Porter til nye og eldre tilfluktsrom

Det er viktig at tilfluktsrommene alltid er oppdatert, slik at de står klare dersom noe skulle skje. Vi kan levere tilfluktsromsporter for åpninger i eksisterende vegger. Til disse brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak.

For nye tilfluktsrom leveres portene med karm for innstøpning. Tilfluktsromsportens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling. Tidligere ble mange av disse portene produsert i betong, i dag blir som regel portene produsert i massivt stål; GP (se produktblad).