Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHZ)

Model: NORFO SL 261
Ta kontakt

Bølgefelle NORFO SL 261 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektro-magnetisk stråling.

Beskrivelse
NORFO SL-261 er fremstilt av en «honeycomb» i fortinnet stål som er loddet til en varmforsinket flens, og kan tilpasses de fleste krav til utforming. Den leveres rund for kanaldiametere 125 – 500 mm eller rektangulær inntil 500 x 800 mm. Bølgefellen må monteres mellom to flenser, eller tilknyttes skjermen direkte ved lodding/sveising eller ved hjelp av selvgjengende skruer. For montering mellom flenser, kan det leveres et utvalg gjennomføringer og stusser for dette formål. Se skisser på neste side. De runde stussene/gjennomføringene er tilpasset spirorør slik at skjøtenippel passer direkte inn.

Skjermingseffekt
Følgende test er utført ved Luftforsvarets forsyningskommando, Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 20 GHz. Bølgefellen var montert med klemflens og skruer til skjerm, uten bruk av elektrisk ledende pakning eller teip. Høyere dempningsgrad kan oppnås ved bruk av ovennevnte pakningsmateriell.

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), skjermingseffekt

Trykktap i bølgefellen som funksjon av lufthastighet

I tillegg til trykktapet som følge av lufthastigheten, er lysåpningen i bølgefellen ca 30 mm mindre enn i tilstøtende kanaler. Avhengig av lufthastigheten bør det derfor vurderes å øke dimensjonen på bølgefellen med tilhørende stuss/gjennomføring. For spirorør kan dette enkelt gjøres ved å gå opp en størrelse for bølgefelle med stusser, og benytte overgangsnipler.

Spesialutførelser
Spesialutførelser som kombinerer bølgefelle med sjokkventil, sjokk-/overtrykksventil, eller avtrekksventil i samme gjennomføring, kan leveres. Ved store luftmengder, kan det leveres flere bølgefeller samlet i en ramme.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser på neste side.

  • Type bølgefelle
  • Dimensjon øD eller BxH, eventuelt kanaldimensjon
  • Tilleggsutstyr
  • Lengde, L, for eventuell gjennomføring

    Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, samt kanaldimensjon, luftmengde, dempningsgrad, og frekvensområde.

 

Bølgefelle NORFO SL 261 (20 GHz), trykktap

Rektangulær type
Rektangulære bølgefeller produseres etter spesifiserte mål.
Maksimum B x H: 800 x500 mm
Bemerk: Lysåpning i bølgefelle, øD og BxH, er ca 30 mm mindre enn kanaldiameter.


Eksempler på montering

Gjennomføring, WP eller WT, støpt direkte inn i vegg og sveiset til stålpeskjerm. Bølgefelle og stuss/klemflens montert med bolter.

Gjennomføring, WP eller WT, støpt direkte inn i vegg. Netting eller tynnplateskjerm klemmes mellom gjennomføring og bølgefelle.

Gjennomføring, WP, montert i utsparing i betongvegg, lettvegg eller stålvegg og sveiset til skjerm.

Gjennomføring, WP, montert i utsparing i betongvegg, lettvegg eller stålvegg. Netting eller tynnplateskjerm klemmes mellom gjennomføring og bølgefelle.

Bølgefelle og klemflens/stuss boltet til stålvegg.

Bølgefelle sveist til stålplateskjerm eller stålvegg. Alternativt forbundet med selvgjengende skruer.

Kontinuerlig lodding mellom bølgefelle og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater. Hvis bølgefellen forbindes til skjermen med bolter, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten. Hvis bølgefellen skal forbindes med en elektrisk ledende kanal på utsiden av skjermen, bør kanalen adskilles fra bølgefellen med en isolator. Hvis skjermingen omfatter TEMPEST, bør det vurderes å benytte isolator også på innsiden av skjermen hvis bølgefellen skal forbindes med en innvendig elektrisk ledende kanal.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

FDV / Produktblad

Bølgefelle NORFO SL 261

Varianter
Kanal diameter (mm)

øD (mm) øk (mm) Antall M6 bolter
125 95 185 8
160 130 220 12
200 170 260 16
250 220 310 18
315 285 375 22
400 370 460 28
500 470 560 32