Inspeksjonsluker NORFO L-2/L-5

Skreddesydde inspeksjonsluker

Våre inspeksjonsluker benyttes i næringsbygg, tunneler, broer, siloer, kryperom og ventilasjonskanaler. Vi leverer inspeksjonsluker i ulike stålkvaliteter, uisolert eller isolert, og med ulike funksjoner etter behov.