Feil og mangler ved norske tilfluktsrom

Aktuelt / 08.12.2023
Det er ikke bygget nye tilfluktsrom siden 1998 – da fjernet myndighetene kravet om at alle nye, store bygg måtte ha slike rom. Loven er likevel klar på at alle eksisterende tilfluktsrom skal holdes ved like, i tilfelle krig og kriser (ref. Stortingsmelding 17). Det er krav til at tilfluktsrommet skal kunne ryddes og klargjøres i løpet av 72 timer. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter. Vi kan hjelpe eiendomseiere med veiledning, gjennomføring og vedlikehold av tilfluktsrom. Sammen kan vi legge en plan for hvordan du kan sikre at ditt tilfluktsrom til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Typiske feil og mangler i norske tilfluktsrom er:

  • Gjennomrustede dører eller dører som er sveiset igjen, umulig å åpne
  • Nødaggregat som er utdatert, og ikke står i eget rom iht. forskrifter
  • Nødutgangsluken er rustet fast, ikke mulig å komme ut av
  • Utdaterte og ikke funksjonelle filter for ventilasjon av rommet

I slike tilfeller bør all rust slipes bort og funksjonen må sjekkes iht. forskriftene.
Pakninger må uansett skiftes. Disse vil over tid bli sprøe - og vil ikke lenger ha sin funksjon. Strømaggregat, ren luft, og toaletter er noe som skal være i et tilfluktsrom.

Skal du oppgradere eller rehabilitere ditt tilfluktsrom?

Vi har landets mest erfarne spesialister på tilfluktsrom. Vi har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området.

Hvordan en prosess foregår:

BEFARING
Som oftest starter arbeidet med en befaring i henhold til Sivilforsvarets liste og forskrifter for tilfluktsrom. Der går en av våre sakkyndige gjennom alle rom og gjør en vurdering på hva som bør utbedres. Det er svært viktig at rommene er ryddet slik at det er mulig for vår rådgiver å komme frem til ventiler og nødutgangsluker slik at han får sjekket/testet funksjonene.

TILSTANDSRAPPORT
Deretter vil det bli utarbeidet en tilstandsrapport. Denne vil vise hvilke utbedringer som må gjøres, slik at tilfluktsrommet ditt blir i den stand som forskriftene om tilfluktsrom krever. Siste side i rapporten er et regneark for å sette opp en budsjettkalkyle.

TILBUD
Du vil deretter motta et budsjett fra oss for hva det vil koste å sette rommet i forskriftsmessig stand.

GJENNOMFØRING
Sammen planlegger vi med deg hvilke utbedringer som bør tas når. Vi sørger for at alle utbedringer gjøres i henhold til gjeldende forskrifter. Vi har egne profesjonelle montører som utfører dette arbeidet. Vi leverer ventilasjon/filter, sikkerhetsdører og porter, nødlys, nødstrøm, løsutstyr som utbryterverktøy og sanitetsskrin, gjennomføringer og instruksverk mm.

SERVICE/SERVICEAVTALE
For til enhver tid å holde rommene oppdatert og i forskriftsmessig stand tilbyr vi serviceavtale for årlige kontroller av rom og utstyr.

Hos oss kan du være helt trygg på at prosessen gjennomføres på en korrekt måte i henhold til forskrifter og myndighetenes krav.

Les mer om tilfluktsrom her: Om tilfluktsrom Forsvaret

Les forskrifter om tilfluktsrom her: Forskrift om tilfluktsrom