Tilfluktsrom - utstyr - løsutstyr

Påkrevd utstyr for tilfluktsrom

De som eier tilfluktsrom, enten private eller offentlige, plikter å vedlikeholde tilfluktsrommene, og til enhver tid ha nødvendig utstyr på plass. På denne måten kan rommene brukes etter den intensjonen som myndighetene har bestemt og beskrevet i forskriftene. Eksempler på påkrevd tilfluktsromsutstyr er skilter, utbrytningsverktøy, sanitetsutstyr, toaletter, lommelykter og vanntanker.

Se også FORSKRIFT M.V. OM TILFLUKTSROM, UTGAVE 1995, utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap.