Norfo sjalusideksel

Ta kontakt

Norfo sjalusideksler leveres først og fremst til sjokkventiler, men kan også leveres til andre formål som til- og avluftsåpninger for ventilasjons- og prosessluft i yttervegger. De er ofte benyttet i værharde strøk hvor sjokkventilene/åpningene sitter plassert over terreng.

Bruksområde
Norfo sjalusideksler leveres først og fremst til sjokkventiler, men kan også leveres til andre formål som for eksempel til- og avluftsåpninger for ventilasjons- og prosessluft i yttervegger. De er ofte benyttet i værharde strøk hvor sjokkventilene/åpningene sitter plassert over terreng.

Konstruksjon
Sjalusidekselet består av en festeramme med flens tilpasset aktuell sjokkventil og lameller med gitter i bakkant. Sjalusidekslene er utført i kraftig syrefast stål (AISI 316). Lamellene er utformet slik at vannintaket blir minimalt og gitteret i bakkant hindrer løv, fugler o.l. i å trenge inn.

Montering
Sjalusidekselet skrus til sjokkventilens flens på yttersiden. Det kan enkelt demonteres for senere å komme til ventilen.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt type og størrelse på sjokkventil og om den er horisontal eller vertikal montert. Eventuelt om dekselet skal lages for andre ventiler/åpninger.

Forklaring til illustrasjon:

  1. Festramme med flens
  2. Lameller
  3. Gitter