Norfo kartlegger Melhus kommune sine tilfluktsrom

Aktuelt / 24.11.2023
Norfo har bistått nok en kommune med sakkyndig hjelp i forbindelse med kartlegging av tilfluktsrom. Denne gangen har vi besøkt Melhus kommune og i løpet av en uke gjennomførte vi tilstandskontroll i totalt 15 tilfluktsrom.

Tilstandskontrollene er utført iht. gjeldende forskrifter om tilfluktsrom.
Det er kontrollert 80 punkter i hvert tilfluktsrom og sjekklisten vi benytter er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret.

Sjekklisten tar for seg alt fra skilting, instruksverk, krigsventilasjon, gjennomføringer, løsutstyr, ytre begrensningsvegger, nødlys, sjokkventiler, strømaggregat mm. 

Vi ønsker å takke Melhus kommune for tilliten og oppdraget.

Har du har spørsmål vedrørende oppgradering eller vedlikehold av tilfluktsrom ta kontakt med oss. Vi har 60 års erfaring med tilfluktsrom.