Stålprofildører

Profilsystemer laget av stål

Sikre stål- eller glassdører? Vi kaller det stålprofiler.

Hvis du vil skape tryggere bygninger og tryggere mennesker i det offentlige rom, har du kommet til rett sted. Våre stålprofiler er verken synlige eller hørbare, men finnes i dører, inngangspartier og glasspartier overalt; i kjøpesentre, sykehus, offentlige bygninger, fotballstadioner og kontorbygg for å nevne noen eksempler. Våre stålprofiler oppfyller høye nasjonale og internasjonale krav, både når det gjelder brannsikkerhet, isolasjon, skuddsikkerhet og eksplosjonsmotstand. Ta gjerne en nærmere titt på profilsystemene våre og ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne den beste profilen for akkurat ditt prosjekt – noe som utgjør en stor forskjell når det trengs.

Finn riktig stålprofil

Vi har fem overordnede konsepter som du kan velge mellom; Uisolerte stålprofiler, isolerte stålprofiler (med brutt kuldebro), brannisolerte stålprofiler, fasadeprofiler og rustfrie stålprofiler. Alle er tilgjengelige i en rekke bredder og profildybder. Ta gjerne en nærmere titt på våre konsepter og brede utvalg av stålprofiler for å se hvilke klassifiseringer og sikkerhetsbetegnelser de er testet for, eller kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne profilsystemet som oppfyller dine ønsker og krav.

Fordelene med stål

Stålprofiler gir mange fordeler. Stålseksjonen gir strukturen stabilitet og, sammenlignet med andre materialer, har en mye bedre motstand mot ytre påvirkninger. Stål er også et miljøvennlig materiale – vennligst les mer om det under beskyttelse og sikkerhet. Stål er et fleksibelt materiale som kan formes etter arkitekters og kunders ønsker. Våre profilsystemer omfatter for eksempel rammer, runde vinduer og buede dører, og vi kan tilpasse profilbredde og dybde i henhold til designkrav. Stålet gir også stor valgfrihet når det gjelder overflatebehandling. Våre profiler kan males i hvilken som helst farge fra RAL- eller NCS-fargeskalaen. Rustfrie stålprofiler brukes fortrinnsvis ulakkert, noe som gir et klassisk attraktivt bygningsdesign. Det fordelaktige prisnivået og de lave totale eierkostnadene er også to fordeler ved å velge stål fremfor andre materialer.

Stålprofilsystemet SP 6000 har en av de beste U-verdiene på markedet, og vår dokumentasjon for regntetthet viser også gode verdier, noe som vil bli stadig viktigere i fremtiden på grunn av klimaendringer.

Rustbestandig

I miljøer med lav luftfuktighet er risikoen for korrosjon, uavhengig av valg av stål, praktisk talt ikke-eksisterende. Risikoen for korrosjon øker med økende fuktighetsinnhold så vel som med tilstedeværelse av forurensninger. Korrosjon kan imidlertid effektivt forhindres ved for eksempel maling eller galvanisering. Ved valg av rustfritt stål, syrefast klasse EN 1.4404, er stålet molybdenlegert, noe som gir meget god motstand mot både generell korrosjon og groper.

Økonomisk

Bygging i stål gir store tids- og kostnadsbesparelser siden søyler, bjelker og andre konstruksjonselementer leveres klare for installasjon. Byggingen blir enklere å planlegge og gjennomføre, og eiendommen kan tas i bruk tidligere. Slitestyrken til stål påvirker også byggeøkonomien, da materialets holdbarhet og levetid minimerer vedlikeholds- og utskiftningskostnader.

Miljøvennlig

Stål har en rekke egenskaper som er positive for miljøet. Materialet har ekstremt lang levetid og gir praktisk talt ingen utslipp til luft, vann og jord. Stålet er også fullt resirkulerbart og kan gjenbrukes om og om igjen med utmerket energieffektivitet og uten å miste kvalitet.

Minimert energiforbruk

Et økende søkelys på energieffektivitet øker kravene til materialer, konstruksjon og isolasjon i glasspartier. Våre profilsystemer tilbys i et stort antall varianter der isolasjonsmaterialer og konstruksjon fungerer effektivt for å minimere unødvendig energiforbruk. Systemene er også testet og godkjent for luft- og regntetthet samt for sikkerhet mot store vindbelastninger. Innglassede partier er også en viktig del av eiendommens lydmiljø.

Støyreduksjon

Valg av glass og profiltype har stor betydning for spredning av uønsket støy og forstyrrende lyder. Vi har komplette løsninger for et godt lydklima.

Økt sikkerhet

Hvis du vil skape tryggere bygninger og tryggere mennesker i det offentlige rom, kan stålprofiler være et godt valg. Våre stålprofiler er verken synlige eller hørbare, men finnes i dører, inngangspartier og glasspartier overalt; i kjøpesentre, sykehus, offentlige bygninger, fotballstadioner og kontorbygg for å nevne noen eksempler. Våre stålprofiler oppfyller høye nasjonale og internasjonale krav, både når det gjelder brannsikkerhet, isolasjon, skuddsikkerhet og eksplosjonsmotstand. Ta gjerne en nærmere titt på profilsystemene våre og ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne den beste profilen for akkurat ditt prosjekt – noe som utgjør en stor forskjell når det trengs.

Brannsikring

Brannklassifiserte stålprofilsystemer™ har typegodkjenningssertifikater for skilting fra
brannklasse E 30 opp til EI120.

Røyktetthet

Du kan også kombinere våre brannklasser med røykmotstand Sa eller S200.

Skuddsikker

Isolerte profilsystemer testes for skuddsikkerhet i klassene FB4NS, FB6NS og FB7NS i henhold til SS-EN 1522. Glass må oppfylle skuddbeskyttelse i henhold til SS-EN 1063-klasse BR1NS–BR7NS. Beslag må testes eller kunne gi tilsvarende beskyttelse. Tester har også blitt utført i henhold til UL 752 (2006) nivå III.

Eksplosjonsbeskyttelse 

Systemene er testet og kan tilfredsstille kravene til klassifikasjonene EXR1–EXR5 i henhold til                    SS-EN 13123-2. Det er også utført tester i henhold til ISO 16933. Klassifisering EXV 15 (E).

Innbruddssikring

For testrapport og godkjenning i henhold til SS-EN 1627 utføres tester i henhold til SS-EN 1628 (dynamiske tester), SS-EN 1629 (statiske tester) og SS-EN 1630 (manuelle innbruddsforsøk med verktøy). Dører i SP 56500 / SP 76500 oppfyller kravene i SS EN 1627 for innbruddsbeskyttelsesklasse 3 og 4, samt dører med fylling i klasse 5 SS ENV 1627. Ifølge Stålprofils typegodkjenningssertifikat, utstedt av RISE, kan disse partiene skiltes som verifisering mot innbruddskrav. Strekninger med krav til brann- og innbruddssikring i kombinasjon kan også skiltes, f.eks. EI60 og RK4.