Bølgefelle NORFO SL 241 (1 GHz)

Model: NORFO SL 241 - for ventilasjon
Ta kontakt

Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredsstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekking som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave).

Beskrivelse
Bølgefellen er fremstilt av stål og varmgalvanisert etter tilvirkning. Den kan tilpasses de fleste krav til utforming. Den leveres rund med diameter 125–1250 mm eller rektangulær inntil 1400×1400 mm. Den runde utførelsen er tilpasset spirorør slik at spiro skjøtenippel passer direkte inn i bølgefellen. Ved behov for bølgefeller for høyere frekvenser, se NORFO SL 261.

Skjermingseffekt
Testen er utført ved Luftforsvarets forsynings-kommando, Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz til 1 GHz.

Trykktap i bølgefelle som funksjon av lufthastighet.

Kontinuerlig sveis mellom bølgefelle og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater. Hvis bølgefellen forbindes til skjermen med bolter, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, f.eks. galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten. Hvis bølgefellen skal forbindes med en elektrisk ledende kanal på utsiden av skjermen, bør kanalen adskilles fra bølgefellen med en isolator. Hvis skjermingen omfatter TEMPEST, bør det vurderes å benytte isolator også på innsiden av skjermen hvis bølgefellen skal forbindes med en innvendig elektrisk ledende kanal.

Spesialutførelser
Spesialutførelser som kombinerer bølgefelle med sjokkventil, sjokk-/overtrykksventil, eller avtrekksventil i samme gjennomføring, kan produseres. Ved behov for store luftmengder, kan det leveres flere bølgefeller samlet i en ramme.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data. Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, kanaldimensjon, dempningsgrad, og frekvensområde.

  • Type bølgefelle
  • Lengde (L1 + eventuelt L2)
  • Dimensjon (diameter eller B x H)
  • Tilleggsutstyr

Dimensjoner
Andre utforminger kan produseres etter kundens ønsker / skisser.


Eksempler på montering
Bølgefelle støpt direkte inn i vegg og sveiset til stålplateskjerm

Bølgefelle montert i utsparing i vegg. Tynnplateskjerm tilknyttet med selvgjengende skruer.

Bølgefelle støpt direkte inn i vegg. Netting eller tynnplateskjerm er tilknyttet med klemflens.

Bølgefelle montert i utsporing i betongvegg, lettvegg eller stålvegg og sveiset til skjerm.

Bølgefelle boltet til stålvegg.

Bølgefelle montert i utsparing. Netting eller tynnplateskjerm er tilknyttet med klemflens.

FDV / Produktblad

Bølgefelle NORFO SL 241