Væskegjennomføring SL 238 og SL 239

Model: NORFO SL 238 / NORFO SL 239
Ta kontakt

NORFO SL væskegjennomføringer benyttes til å føre rør inn i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. For eksempel rør for vann, olje, dren, luft m.m.

Beskrivelse
Standard gjennomføringer tilvirkes i to forskjellige utførelser:

 • Uten bølgefelleinnsats, NORFO SL 238
 • Med bølgefelleinnsats, NORFO SL 239

Hver utførelse kan leveres med flens, alternativt med klemskiver og muttere for tilknytting til EMP-skjerm. Valg av utførelse vil avhenge av ønsket skjermingsgrad, frekvensområde, rørdimensjon, rørmateriale, og type skjerm. Alle gjennomføringene har væskeberørte deler utført i syrefast stål. De leveres med utvendige rørgjenger i begge ender.

Skjermingseffekt
Skjermingsgraden vil blant annet avhenge av hvilken metode som benyttes for å forbinde rørgjennomføringen med skjermen. Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultat med hensyn til skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater. Hvis skjermen består av netting, folie, eller tynnplate som ikke kan sveises, kan gjennomføringen knyttes til skjermen med klemskiver og muttere. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Væskegjennomføring NORFO SL 238 og NORFO SL 239

Følgende test er utført ved Forsvarets EMC-laboratorium, iht. MIL STD-285, i frekvensområdet 10 kHz          til 20 GHz.

Væskegjennomføringen ble testet uten væske, og var montert med klemskiver og muttere uten pakning eller teip. Høyere dempingsgrad kan oppnås ved bruk av ovennevnte tetningsmateriell eller ved sveising av gjennomføring til skjerm.

For NORFO SL-238, se tabell over hvilke frekvenser som kan dempes ved ulike dimensjoner.

Hvis tilførselsrøret er elektrisk ledende, skal dette adskilles fra gjennomføringen med en isolator umiddelbart på utsiden av skjermen / veggen. Hvis skjermingen omfatter TEMPEST, bør det i tillegg monteres en isolator også på innsiden av skjermen. Som standard leveres isolatorens kuplinger i sjøvannsbestandig messing.

 

Væskegjennomføring SL 238 og 239

Trykktap
NORFO SL 239 har innebygd en bølgefelleinnsats, og vil følgelig gi noe trykkfall. Avhengig av væskehastigheten, bør det derfor vurderes å gå opp en dimensjon i forhold til tilstøtende rør for å redusere trykktapet.
NORFO SL 238 gir ikke trykktap av betydning.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt følgende data med referanse til skisser på neste side:

 • Type væskegjennomføring
  Nominell diameter
  Lengde, L evt. L1 og L2
  Væske / trykk
  Isolator (ingen, utside, eller begge sider)

Eventuelt send skisse som viser veggtykkelse, veggtype, skjermtype og plassering, samt rørdimensjon, rørmateriale, væske, trykk, dempningsgrad og frekvensområde.

Væskegjennomføring NORFO SL 238

Norfo SL 238 gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til en frekvens som er avhengig av rørdimensjonen. Se tabell nedenfor. Hvis den frekvens man ønsker å beskytte seg mot er høyere enn angitt maks. frekvens i tabellen, bør NORFO SL 239 velges

Væskegjennomføring med bølgefelleinnsats NORFO SL 239.

Dimensjoner

Isolator for NORFO SL 238 og SL 239

Hvis gjennomføringen skal forbindes med et elektrisk ledende rør på utsiden av skjermen skal gjennomføringen adskilles fra røret med en isolator. Hvis skjermingen omfatter TEMPEST bør det vurderes å benytte isolator på innsiden av skjermen i tillegg

Eksempler på montering, væskegjennomføring SL 238 og 239.
Gjennomføring, A, montert i utsparing i betongvegg, lettvegg. eller stålvegg, og sveiset til skjerm. Isolator monteres på uskjermet side. evt. begge sider ved TEMPEST beskyttelse.

Eksempler på montering, væskegjennomføring SL 238 og 239
Gjennomføring, A, montert i utsparing i betongvegg, lettvegg. eller stålvegg, og sveiset til skjerm. Isolator monteres på uskjermet side. evt. begge sider ved TEMPEST beskyttelse.

Gjennomføring, A, montert i utsparing i vegg. Tynnplateskjerm tilknyttet med selvgjengende skruer. Selvgjengende skruer. Isolator monteres på uskjermet side evt. begge sider ved TEMPEST beskyttelse.

Gjennomføring, B, montert i utsparing i vegg. Netting eller tynnplateskjerm klemmes mellom skiver og muttere. Isolator monteres på uskjermet side evt. begge sider ved TEMPEST beskyttelse.

Gjennomføring. B, montert i stålvegg eller gjennomføringsplate med klemskiver og muttere. Isolator monteres på uskjermet side evt. begge sider ved TEMPEST beskyttelse.

Kontinuerlig sveis mellom gjennomføring og skjerm gir det beste resultatet mht. skjermingsgrad, og forbindelsen vil ikke svekkes over tid som følge av korrosjon på kontaktflater. Hvis gjennomføringen forbindes til skjermen med klemskiver/skruer, må skjermens kontaktflate være korrosjonsbeskyttet med et elektrisk ledende materiale, for eksempel galvanisering eller ledende maling. Kontaktflatene rengjøres med slipeduk før montering. Avhengig av ønsket skjermingsgrad, bør det vurderes å benytte elektrisk ledende pakning i forbindelsen, og/eller elektrisk ledende teip over skjøten.

Kombinasjon med gasstett gjennomføring
Ifølge forskrift om tilfluktsrom skal vannledninger gjennom tilfluktsrommets begrensningsvegger føres i trykk- og gasstett gjennomføring. NORFO sine EMP-gjennomføringer for væske kan kombineres med trykk- og gasstette gjennomføringer i tilfellet EMP-skjermen faller sammen med trykkbarrieren. Eksemplet nedenfor viser kombinasjonen med en trykk- og gasstett gjennomføring som er montert i en eksisterende vegg.

 

R Minste Maks
R. gj. L eller L1+L2 (mm) Frekvens (GHz)
1/4" 60 15
3/8" 60 12
1/2" 70 8
3/4" 90 6
1" 120 5
1 1/4" 150 3
1 1/2" 180 2,5
2" 230 2
2 1/2" 290 1,5
R Minste
R. gj. L eller L1+L2 (mm)
1/2" 50
3/4" 60
1" 60
1 1/4" 70
1 1/2" 80
2" 100
2 1/2" 120
Norfo SL 239 gir bedre skjermingsgrad enn 40 dB i frekvensområdet fra 10 kHz til 20 GHz.