Luftinntaks- og fordelingskammer

Ta kontakt

Vi kan levere sjokkventiler, luftinntaksrør, luftfordelingskammer- og kanaler inn til ABC-filtere. Dette er komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra DSB. Luftinntaksrør leveres i samsvar med gjeldende forskrifter for tilfluktsrom når det gjelder utforming, styrke, og maksimal lufthastighet.

Luftinntakssystemet
For luftinntak leveres komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra DSB. Samtlige enheter er tilpasset slik at de enkelt kan monteres sammen, systemene består av:

Luftinntaksrør
Inntakskammer eller plate
Sjokkventil med innstøpt hus
Fordelingskammer eller plate
Fordelingsrør til ABC-filter eller aggregat.
Luftinntaksrør
Luftinntaksrør leveres i samsvar med gjeldende forskrifter for tilfluktsrom når det gjelder utforming, styrke, og maksimal lufthastighet. Rørene leveres varmforsinket og er forsynt med flenser for fastmontering til inntakskammer eller inntaksplate.

Luftinntakskammer
Inntakskamrene er utført i 3 mm stålplater med stuss til inntaksrør og flens til sjokkventilhus. Kamrene leveres varmforsinket.

Sjokkventil
Sjokkventil skal støpes inn i tilfluktsrommets ytre begrensningsvegg. Se datablad for sjokkventiler.

Fordelingskammer
Fordelingskamrene er utført i 3 mm stålplater med en eller flere stusser til fordelingsrør, samt flens til sjokkventilhus. Kamrene leveres varmforsinket og har inspeksjonsluke i front, samt kondenshull ø5 på undersiden. Stusser til fordelingsrør kan plasseres etter ønske. Ved bestilling bes oppgitt stussenes plassering og dimensjon.

Stål luftfordelingsrør
Varmforsinket fordelingsrør for luftfordeling mellom mellom sjokkventil og ABC filter, leveres i 2 mm. godstykkelse komplett med flenser, bend, og avstikk. Ved bestilling må dimensjoner angis på målskisse.

Røroppheng for luftfordelingsrør
Røroppheng beregnet etter forskrifter for tilfluktsrom kan leveres i varmforsinket stål.

Veggbraketter
Veggbraketter for rør med avstand til vegg maksimum 600 mm. Hver veggbrakett festes til vegg med 3 stk. ekspansjonsbolter HSA M6x65. Det skal benyttes minst 2 veggbraketter og største avstand mellom brakettene er vist i tabell nedenfor:

Takoppheng
To-delte justerbare takoppheng. Bemerk at luftfordelingsrøret må bestilles med festeører for tak-oppheng for å benytte disse. Ved rørdimensjoner opp til DN 250 festes hver brakett til taket med 1 stk ekspansjonsbolt HSA M8x65. Ved rørdimensjoner DN 350 – DN 500 benyttes 2 stk ekspansjonsbolter HSA M8x65. Det skal benyttes minst 2 stk takoppheng. Største avstand mellom opphengene er 1,4 m.

FDV / Produktblad

Luftinntaks Og Fordelingkammer
Dimensjoner for inntaksrør      
Type Utv. dia (mm) Innv. dia (mm) Vekt
DN 100 108 100.8 7
DN 125 133,0 127,0 9
DN 150 159,0 153,0 11
DN 200 219,1 212,7 18
DN 250 273,0 265,0 28
DN 300 323,9 315,9 33
DN 350 355,6 345,6 45
DN 400 406,4 396,4 53
DN 500 508,0 495,4 80
Dimensjoner for fordelingsrør      
Type Utv. dia (mm) Innv. dia (mm) Vekt
DN 150 159,0 155,0 8
DN 200 219,1 215,1 10
DN 250 273,0 269,0 14
DN 300 323,9 319,9 17
DN 350 355,6 351,6 19
DN 400 406,4 402,4 21
DN 500 508,0 504,0 26
Veggbraketter      
Rørdimensjon DN 100 - DN 150 DN 200 - DN 350 DN 400 - DN 500
Maks. c/c braketter 3 m 1,5 m 1 m