TEK17 FRI ÅPNING I DØR

TEK17 FRI ÅPNING I DØR

Ifølge byggeforskriften TEK 17 skal inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.

Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m. Altså M21 høyde.

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-13?_t_q=fri%20%C3%A5pning

EKSEMPEL PÅ FRI ÅPNING

FRITT ÅPNINGSMÅL VED 90 GRADER:

På alle dører med bladtykkelse på 54 mm gjelder denne regelen, det vil si -146. Hvis du har en dør som er 12M, er fritt åpningsmål ved 90 grader 1054 mm.

Frie åpningsdimensjoner er 854 mm på en dørbredde på 10M hvis dørbladet er 90 grader. Uten å ta hensyn til eventuelle beslag som håndtak og panikkbeslag.

Har du behov for måltabell?
Nå kan du enkelt finne riktig mål på din innerdør/ytterdør. 

Slik gjør du:
1. Velg dørmodell/dørtype (enkeltdør, dobbeltdør)
2. Velge modul bredde (eksempelvis 10 M)
3. Velg modul høyde (eksempelvis 21 M)

Vipps, så har målkalkulatoren beregnet målene i millimeter; modulbredde og modulhøyde, karm yttermål, fritt åpningsmål i 90 og 150 grader.

Gå inn på https://L2W.no/xjzt

Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte en av våre rådgivere på telefon 64 83 68 00.