Tilfluktsromsdører

Dører til nye og gamle tilfluktsrom

Trenger du å oppgradere tilfluktsrommet? Vi kan levere tilfluktsromsdører (bomberomsdører) for åpninger i eksisterende vegger. For disse dørene brukes gjengestenger som går igjennom kjerneborede hull i hele veggens tykkelse. Det må søkes dispensasjon hos Sivilforsvaret/DSB dersom en ønsker å gjøre slike tiltak.

For nye tilfluktsrom leveres dørene med karm for innstøpning. Dørens karm kommer med innstøpningsklør for tilknytning til armering i forskaling.