Forskrifter og krav til tilfluktsrom

Spør oss om tilfluktsrom

I Stortingsmelding 17 heter det at tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter.

Skal du oppgradere eller rehabilitere ditt tilfluktsrom?
Vi har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området. Vi inspiserer tilfluktsrom, reparerer og bygger om og monterer nødvendig utstyr for ventilasjon. Vi har dører, sjokkventiler og gjennomføringer for eksplosjonssikring av rom og bygg. Vi produserer også porter og luker.

Vi kan hjelpe eiendomseiere med veiledning, gjennomføring og vedlikehold av tilfluktsrom. Det er krav til at tilfluktsrommet skal kunne ryddes og klargjøres i løpet av 72 timer. Sammen kan vi legge en plan for hvordan du kan sikre at ditt tilfluktsrom til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Vi tilbyr serviceavtale.

Les mer om tilfluktsrom her: Om tilfluktsrom Forsvaret

Les forskrifter om tilfluktsrom her: Forskrift om tilfluktsrom