Norfo kartlegger Larvik kommune sine tilfluktsrom

Aktuelt / 24.11.2023
Larvik kommune ønsket å gjennomføre en tilstandskontroll på tilfluktsrommene sine og kartlegge hvilke behov de ulike tilfluktsrommene har for å kunne bringes i beredskapsmessig stand etter gjeldene forskrifter. Norfo ble valg som samarbeidspartner til å utføre kontroll og gjennomgang av 30 tilfluktsrom i Larvik kommune. Vi takker Larvik kommune for oppdraget!

Det ble lagt en plan i samråd med driftslederne i de ulike byggene om adkomst og gjennomføring av oppdraget. Det ble gjennomgått 80 kontrollpunkter i hvert tilfluktsrom.
Kontrollrapporten vi benyttet til oppdraget - og slike oppdrag for øvrig - er utarbeidet i samarbeid med Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontrollpunktene tok for seg følgende: 
Beregning av personantall, inneklima, kontroll av skilting og instruksverk, bygnings- og konstruksjonsmessig sjekk, kontroll av alle tilfluktsromtekniske installasjoner herunder tilfluktsromdører- og luker, krigsventilasjon, stengeventiler, nødstrømsaggregat, rør- og kabel-gjennomføringer, visuell kontroll av det elektriske anlegget, overflatebehandling og kontroll av løsutstyr.

Vi har også sett på den fredsmessige bruken av tilfluktsrommene og kartlagt klargjøringstid for hvert enkelt tilfluktsrom. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende oppgradering eller vedlikehold av tilfluktsrom. Vi fungerer som rådgivere for våre kunder og har som eneste leverandør 60 års erfaring med tilfluktsrom.