Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F

Ventilasjon til tilfluktsrom
Model: ESV 4 R og ESV 4 F
Ta kontakt

Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F kan benyttes for sikring av ventilasjonsåpninger i områder hvor det kan være fare for eksplosjoner. Ventilen er godkjent av Swiss Federal Office of Civil Defence og Swiss Defence Procurement Agency.

 

Konstruksjon
Ventilen består av et ventilhus i varmforsinket stål og en tallerkenventil i rustfritt stål. Ventilen holdes åpen ved hjelp av fjærer og tillater ventilasjonsluften å passere i begge retninger. Hvis ventilen blir utsatt for en trykkbølge blir ventilen presset mot ventilsetet og lukker. På grunn av fjærene vil den åpne seg automatisk når trykkbølgen er over. Ventilen stenger også for undertrykk.

Tekniske data
ESV 4 R og F beskytter mot et refleksjonstrykk på 1100 kPa i begge retninger. Med henhold til trykkfall vises til diagrammet nedenfor. Godkjenning nr. BZS T 86-010.

Vedlikehold
Sjokkventiler skal inspiseres minst en gang årlig og skal holdes rene. Ventilen har ingen smurte deler.

Montering
Ventilen kan monteres både vertikalt og horisontalt. Fortrinnsvis på innsiden av trykkbarrieren.

Tilleggsutstyr
Veggjennomføring i varmforsinket stål.

Trykktap
Sjokkventil ESV 4 R og ESV 4 F. Se tabell under:

Sjokkventil ESV 4 F (se illustrasjon)

Sjokkventil ESV 4 R (se illustrasjon)

FDV / Produktblad