Hurtiglukkerventil KS-K

Model: TEMET KS-100-K og TEMET KS-800-K
Ta kontakt

Hurtiglukkerventil TEMET KS-100-K – KS-800-K benyttes i ventilasjonsanlegg i sikkerhetsrom for omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak. Den kan også benyttes i andre applikasjoner hvor det er behov for en lekkasjesikker stengeventil.
Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom.

Bruksområde
Hurtiglukkerventil TEMET KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.lign. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetsrom. Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom.

Konstruksjon
Ventilen består av et ventilhus med neoprenpakninger og stengespjeld montert på en aksel med kulelager. Materialet i ventilhuset og stengespjeldet er av aluminium. Alle deler er effektivt korrosjonsbeskyttet, ventilhuset og stengespjeldet er epoxy pulverlakkert og de andre mindre deler er varmforsinket. Ventilen monteres mellom to flenser som kan leveres som et tillegg.

Virkemåte
Standardutførelsen av ventilen betjenes manuelt. Stengespjeldet kan låses i alle posisjoner og den kan derfor i tillegg benyttes som reguleringsspjeld. Ventilene kan også leveres med elektrisk motordrift, eller pneumatisk aktuator for fjernstyring.

Tekniske data
Ventilene er konstruert for å motstå et statisk over- og undertrykk på 100 kPa. De motstår et refleksjonstrykk på 150 kPa med 10 ms varighet. Lekkasje gjennom ventilen er maksimum 0,1 l/s (0.36 m3/h) pr. m2 av ventilens areal ved et overtrykk på 150 Pa. Data for mål og luftmengder, se neste side.

Ventilen utmerker seg ved:
LAV VEKT
KORTE BYGGEMÅL, LITE PLASSKREVENDE
LAV LUFTMOTSTAND
HØY TETTHETSGRAD
LÅSBAR I ALLE POSISJONER, ENKEL BETJENING

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:                                                                                         

  • Dimensjon
  • Tilleggsutstyr som flenser, elektrisk motor, og pneumatisk aktuator

Lekkasjesikker hurtiglukkerventil KS-K (se illustrasjon)

Dimensjoner og flensmål (flenser er ikke inkludert og må bestilles som tillegg)            
Type KS øC øD A F G B øE BCD n x d
100 92 140 50 170 190 6 176 151 4xø 11,5
150 143 193 50 197 190 6 230 205 8xø 11,5
200 200 256 50 230 190 6 292 267 8xø 11,5
250 242 306 50 260 300 6 344 319 8xø 11,5
300 300 360 50 290 300 6 396 371 12xø 11,5
350 330 413 50 310 300 8 458 428 12xø 14
400 380 465 50 340 300 8 509 479 12xø 14
500 476 556 50 390 300 8 610 580 16xø 14
600 595 720 90 457 845 8 800 740 16xø 14
800 790 915 90 560 845 8 1000 940 16xø 18
Applikasjon hvor KS-K ventilen benyttes som omkoblerventil mellom normalventilasjon og filterventilasjon. Typiske trykknivåer i systemet ved filterventilasjon er angitt. Ved normalventilasjon er KS-K ventilen åpen og KS ventilene stengt.