Hva er en godkjent branndør?

Aktuelt / 24.11.2023
En godkjent branndør er en dør som har blitt testet og sertifisert for å oppfylle spesifikke brannsikkerhetsstandarder. Godkjennings- og sertifiseringssystemer varierer fra land til land, men generelt sett vil en god branndør ha følgende egenskaper:
  1. Brannmotstandsevne: Branndøren skal kunne motstå brann i en angitt tidsperiode, normalt 30, 60, 90 eller 120 minutter. Denne egenskapen må testes og sertifiseres av relevante myndigheter eller standardiseringsorganisasjoner.
  2. Materialer: Materialene brukt i konstruksjonen av branndøren skal være brannbestandige og i samsvar med gjeldende standarder. Vanlige materialer inkluderer metall/stål eller tre med spesielle brannhemmende belegg.
  3. Selvlukkende mekanisme: Branndøren skal normalt ha en selvlukkende mekanisme som sikrer at døren automatisk lukkes etter at den er åpnet. Dette er viktig for å hindre spredning av brann og røyk.
  4. Tetthet mot røyk (Sa): Branndøren bør være konstruert for å begrense spredningen av røyk. Dette bidrar til å beskytte mennesker mot røykskader og gir dem bedre mulighet til å evakuere trygt.
  5. Dørhengsler og låsesystemer: Hengsler og låsesystemer må være utformet for å fungere pålitelig under brannforhold og sikre enkel evakuering. På våre lagerdører er Assa 565 standard lås.
  6. Godkjenning og merking: Branndører med krav til brannklasse bør ha tydelig merking og dokumentasjon som viser at den er testet og godkjent i samsvar med gjeldende standarder. Dette kan omfatte et sertifikat eller en merking fra en godkjent testinstitusjon/leverandør.


Det er viktig å kjøpe branndører fra anerkjente leverandører som produserer dører i samsvar med nasjonale eller internasjonale brannsikkerhetsstandarder. Lokale byggeforskrifter og krav skal også tas i betraktning når du velger en branndør for ditt prosjekt.