Gass- og trykktett gjennomføring NORFO 81/2

Model: 81/2 - for innstøping i forskaling / nybygg
Ta kontakt

Gjennomføring NORFO 81/2 benyttes ved behov for gass- og trykktett gjennomføring for flere kabler eller rør. Den benyttes også som reserve gjennomføring ved at rørgjennomføringen blindes med et blindlokk som kan erstattes av plate med pakknipler senere når behov for flere kabler / rør oppstår.

Montering
Rørgjennomføringen støpes inn i veggen. Etter at forskalingen er fjernet skrus stålplater med pakknipler fast i rørgjennomføringens flenser. Hvis noen av pakkniplene ikke brukes, skal disse blendes.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Dimensjon for gjennomføringen
  • Veggtykkelse
  • Antall og diameter for kabler og/eller rør

NORFO 81/2 montert i vegg

1. Rørgjennomføring
2. Stålplate med pakknipler
3. Pakning

Gjennomføringen leveres i størrelser fra DN 100 til DN 300, med varierende antall og dimensjoner av pakknipler. Ståldetaljer leveres forsinket.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.