Gass- og trykktett gjennomføring NORFO 96/1

Model: 96/1 - for innstøping i forskaling / nybygg
Ta kontakt

Gass- og trykktett kabelgjennomføring brukes i vegger hvor det stilles krav til gass- og trykktetthet ved gjennomføring av rør og kabler. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Montering
Før kabelgjennomføringen monteres i forskaling, skrus pakknipplen ut av pakkboksen og erstattes med endepropp. I enden uten pakkboks, skal det også være endepropp. Dette hindrer betong fra å trenge inn i gjennomføringen. Enden med pakkboks skal vende mot tilfluktsrommets utside. Etter forskaling og endepropper er fjernet, settes pakknippel løst på plass i pakkboksen. Rør eller kabel som skal gjennom vegg tres på plass, og pakknippelen trekkes til. Gummipakningen vil nå presses sammen, omslutte røret og gi gass-/ trykktetthet.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Veggtykkelse
  • Tetningsdiameter (kabeldiameter)
  • Antall

    Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.

Snitt av NORFO 96/1 før og etter montring av kabel.

1. Pakknippel
2. Pakkboks
3. Endepropp
4. Gummipakning
5. Kabel eller rør
6. Gjengemuffe
7. Forankring
8. Rør

Tetningsdiameter  
Kabeldiameter (mm) Kabeldiameter (mm)
5 - 9 22 - 23
8 - 12 32 - 42
10 - 16 42 - 54
14 - 24 48 - 65