Gass- og trykktett gjennomføring NORFO 96/3

Model: 96/3 - for ettermontering
Ta kontakt

Gass og trykktett gjennomføring NORFO 96/3 benyttes til rør og kabler når det er behov for å føre disse gjennom en allerede støpt vegg. Inntil 50 cm veggtykkelse. Lagerført vare. Gjennomføringen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Montering
Ved montering bores det et hull i veggen med diameter større enn gjennomføringens ytter- diameter, se tabell. Enden med pakkboks skal vende mot tilfluktsrommets utside. Pakningen og skivene monteres mot veggen og strammes til med muttere. Deretter kan kabel/rør tres gjennom, og til slutt strammes pakkboksen til slik at den tetter rundt kabel/rør.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

  • Veggtykkelse
  • Tetningsdiameter (kabeldiameter)

NORFO 96/3 montert i vegg

Forklaring til illustrasjon:
1. Pakkboks
2. Mutter
3. Skive
4. Pakning
5. Rør
6. Kabel / rør

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Kabeldiameter (mm) Dia.hull i vegg (mm)
Tettningsdiameter  
5 - 9 25
8 - 12 25
10 - 16 30
14 - 24 40
22 - 33 60
32 - 42 70
42 -54 80
48 - 65 100