Rørgjennomføring for eksisterende vegg NORFO 81/5

Model: 81/5 - for ettermontering
Ta kontakt

Gjennomføringene benyttes når det er behov for gjennomføring i allerede støpte vegger. De kan benyttes til montering av avtrekksventiler, hurtiglukkerventiler, sjokk-/overtrykksventiler, blindlokk, luftinntaksrør o.lign. Største dimensjon godkjent av DSB er DN 300. Lagerført vare.

Konstruksjon
Gjennomføringer leveres varmforsinket i tre utførelser:

Utførelse 81/5
Består av en veggflens, flens, pakninger og gjengestenger med muttere. Veggflensen skal monteres inne i tilfluktsrommet og flensen på utsiden.

Utførelse 81/6
Består av to veggflenser, pakning og gjengestenger med muttere.

Utførelse 81/7
Består av en veggflens, veggstuss for spirokanal, pakning og gjengestenger. Veggflensen skal monteres inne i tilfluktsrommet og stussen på utsiden.

Montering
Det kreves kjerneboring av hull i vegg før montasje. Nødvendig diameter tas fra tabell nedenfor. Ved montering skal veggflensene monteres slik at de to øvre hull ligger horisontalt.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt utførelse, diameter, veggtykkelse og formål. Hvis det skal monteres hurtiglukkerventil for fredsventilasjon til gjennomføringen, kan den leveres med flens tilpasset denne istedenfor SK flens.

Dimensjoner
Utførelse 81/5

Dim. Hull i vegg V (mm) Gjengestenger antall Veggflens D (mm) Stuss R (mm)
DN 50 100 4 175 -
DN 100 150 4 230 -
DN 150 200 4 292 158
DN 200 250 8 344 198
DN 250 300 8 396 248
DN 300 350 8 458 313
Dim. d (mm) D1 (mm) Kø (mm) ød (mm) Ant. hull S (mm)
DN 50 54 125 100 12 4 6
DN 100 97 175 151 12 4 6
DN 150 147 230 205 12 8 6
DN 200 197 292 267 12 8 6
DN 250 245 344 319 12 8 6
DN 300 295 396 371 12 12 6