Diverse løsutstyr

Model: Lagerførte produkter
Ta kontakt

Diverse utstyr som; skilt, brannslokkingsapparat, vaskevannsfat, lommelykt.

Vaskevannsfat for tilfluktsrom
I tilfluktsrom skal det være et antall vaskevannsfat avhengig av tilfluktsrommets størrelse. Vi leverer egnede vaskevannsfat i plast.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

Brannslukkere for tilfluktsrom
I tilfluktsrom skal det være et antall brannslokkingsapparater slik at avstand til et apparat aldri skal være mer enn 25 meter. Størrelse på apparat: Min. 6 kg ABE. Vi leverer godkjente pulverbrannslukkere.

Lommelykter for tilfluktsrom
I tilfluktsrom skal det være 3 stk lommelykter i rom med kapasitet < 300 personer. I større rom skal det være 1 lykt pr 100 personer. Lommelyktene skal tilfredsstille krav spesifisert i forskriftene og skal anskaffes ved ferdigstillelse. Batterier skal anskaffes ved beredskap. Batteritype: LR20 / D. 

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer