Monterbare søyler

Søyle til tilfluktsrom
Model: Norfo/LF
Ta kontakt

Monterbare søyler type Norfo/LF er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til understøttelse av dekker og dragere i tilfluktsrom. Søylene erstatter faste søyler og gir dermed bedre fredsutnyttelse av tilfluktsrommet.

Forskriftene krever at søylene skal anskaffes samtidig med bygging av tilfluktsrommet og være montert ved ferdigbefaring. Søylene kan monteres av to personer. I fredstid skal søylene være lagret i tilfluktsrommet med monteringsanvisning oppslått.

1. Søyle
2. Montasjestav
3. Kjetting
4. Justeringsskrue
5. Fotplate
6. Krone
7. Styrebolt

Konstruksjon
Søylene leveres med prefabrikert inn-støpningskrone. Innstøpningskronen støpes inn i dekket eller drager. Armering i gulv og dekke beregnes av byggkonsulenten i hvert enkelt tilfelle. Kronen har fordelingsplate med forankringsjern, i senter plate er det hull for søylens styrebolt. Søylene har fordelingsplate med fast styrebolt i topp og med fotplate og monteringsskrue i bunn. Fotplaten er lenket fast til søylen slik at denne ikke skal forsvinne under lagring. For takhøyde over tre meter benyttes NYLAND/NORFO MS.

Krone for søyler i grupper
Til monterbare søyler Norfo/LF kan det benyttes krone for søylegrupper på 2, 4, 6, 8 og 9 søyler. Kronene har fordelingsplate med forankringsbøyle og hull for søylenes styrebolter. Avstand mellom senter søyler er 260 mm til begge sider.

Leveranse
Kronen leveres først for innstøping. Søylen leveres senere etter oppgitt stikkmål fra ferdig gulv til u.k. krone. Søylen leveres i standard lengder med et justeringsmonn på + 30 mm i forhold til stikkmål.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

Type søyle
Takhøyde

Takhøyde Tillatt belastning (kN) Tillatt belastning (kN) Vekt Tillatt belastning (kN) Tillatt belastning (kN) Vekt
L (mm) NORFO / LF I NORFO / LF 1I Kg NORFO / LF III NORFO / LF IV Kg
2200 475 597 58 621 785 69
2300 471 591 61 617 781 72
2400 468 584 63 614 776 74
2500 465 578 64 611 772 76
2600 460 575 66 608 768 80
2800 449 562 70 603 760 86
2900 445 555 71 601 752 88
3000 440 549 79 598 743 91