Overtrykksmåler

Overtrykksmåler YM-1
Model: YM-1
Ta kontakt

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft. 

Bruksområde
Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

Konstruksjon
YM-1 overtrykksmåler består av skrårørsmanometer, forbindelsesslange, føleledning (6×1 mm kobberrør), og en liten plastflaske med manometervæske. Dimensjon: 145×145 mm

Montering
Måleren skal vise trykkfallet over gassluseveggen og monteres til denne på den siden som vender mot oppholdsrommet (toalett, aggregatrom). Avstanden til avtrekksventiler bør være 1,5 til 2 meter. Skrårørsmanometeret festes til veggen med 2 skruer. Føleledningen kobles til måleren og føres gjennom gass- og trykktett gjennomføring via gasslusevegg og ytre trykkvegg eller direkte gjennom ytre trykkvegg. Bruksanvisning står på måleren.

Bruksanvisning
Overtrykksmåler YM-1

Påfylling: Demonter forbindelsesslangen fra måleren. Påfyllingeåpningen i toppen av måleren åpnes, og manometervæske (fyringsolje, egenvekt 0,84) helles på måleren til oljenivået når «null» på skalaen. Blås og sug et par ganger gjennom tilkoblingsslanger for å fjerne luftbobler i væskesøylen. Nøyaktig nullstilling utføres med justeringsskruen på toppen av måleren.

Måling: Monter forbindelsesslangen til måleren. Måleren indikerer/angir automatisk trykkdifferansen mellom det sted måleren er lokalisert og referansepunktet, enten som overtrykk (+) eller undertrykk (-).

Tilkobling: Mellom målerens nippel- og Cu-rør monteres medlevert plastslange

Avlesning: Overtrykket i rommet avleses direkte i Pa. Overtrykket i rommet skal være minst 100 Pa den dimensjonerte (beregnede) filterluftmengde, og maks 300 Pa ved normalventilasjon.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer