Monterbare søyler NYLAND/NORFO MS

Søyle til tilfluktsrom
Model: NYLAND-NORFO MS
Ta kontakt

Monterbare søyler type NYLAND-NORFO MS er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til understøttelse av dekker og dragere i tilfluktsrom.

Søylene erstatter faste søyler og gir dermed bedre fredsutnyttelse av tilfluktsrommet. Denne søylen kompletterer søyler type Norfo/LF for høyder over tre meter (se datablad 1.6.01). Forskriftene krever at søylene skal anskaffes samtidig med bygging av tilfluktsrommet og være montert ved ferdigbefaring. Søylene kan monteres av to personer. I fredstid skal søylene være lagret i tilfluktsrommet med monteringsanvisning oppslått.

1. Søyle
2. Fotplate
3. Krone
4. Styrebolt
5. Støttebolt
6. Handtak
7. Transporthjul

Konstruksjon
Søylene leveres med prefabrikert innstøpnings-krone. Innstøpningskronen støpes inn i dekket eller drager. Armering i gulv og dekke beregnes av byggkonsulenten i hvert enkelt tilfelle. Kronen er en fordelingsplate med forankringsjern, i senter er det hull for søylens styrebolt. I senter av søylens hode er det en styrebolt som skrus fast til kronen. Rundt denne er det tre støttebolter som spennes mot kronens underkant med medlevert fastnøkkel. Fotplaten er fastsveiset til søylen.

Leveranse
Kronen leveres først for innstøping. Søylen leveres senere etter oppgitt stikkmål fra ferdig gulv til u.k. krone. Søylen leveres i standard lengder med et justeringsmonn på + 30 mm i forhold til stikkmål.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt (se tabell) :

Takhøyde (mm) L Tillatt belastning (kN) Vekt  Tillatt belastning (kN) Vekt
  NORFO MS 40 Kg NORFO MS 50 Kg
3000 750 108 925 138
3200 730 113 900 144
3400 715 118 875 150
3600 700 123 850 156
3800 680 128 825 162
4000 655 133 800 168
4200 635 138 775 174
4400 610 143 750 180
4600 590 148 720 186
4800 570 153 690 192
5000 545 158 665 198
Mål fotplate i søylens underkant:      
Type Høyde 3 - 3,4 m Høyde 3,4 - 4,2 m Høyde 4,2 - 5 m
NORFO MS 40 365x365x32 mm 450x450x32 mm 490x490x32 mm
NORFO MS 50 365x365x40 mm 450x450x40 mm 490x490x40 mm
Det tas forbehold om konstruksjonsendringer