Tilfluktsromsklosett KK-1

Klosett - toalett - wc
Model: KK-1
Ta kontakt

Tilfluktsromsklosett KK-1 er et tørrklosett som er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til bruk i offentlige og private tilfluktsrom som supplement til eller erstatning for vannklosetter.

Tørrklosettet består av beholder, sete og lokk i polyetylenplast og nyttes sammen med indreposer i plast beregnet for engangsbruk.

Dimensjoner:
Rominnhold 30 liter
Høyde 36 cm
Øvre diameter 46 cm ved handtak
Vekt 5 kg

Det medfølger 5 stk ekstra plastposer med hvert tørrklosett

Klargjøring til bruk
Ta av sete og lokk, plasser en plastpose i beholderen og brett plastposen ned over beholderen. Sete og lokk settes deretter på plass.

Tømming
Sete og lokk fjernes hvoretter plastposen «snutes» og surres. Hold i posens snute mens beholderen rolig legges over på siden. Trekk deretter plastposen ut. Ved nedgraving må en være oppmerksom på at plastposen er meget aldringsbestandig og vil kunne være inntakt selv etter flere år i nedgravet tilstand. Posen bør derfor stikkes i stykker før hullet gjenfylles. I krig kan plastposene lagres midlertid inne i anlegget i f.eks. gasslusen i perioder hvor anlegget må holdes avstengt på grunn av radioaktivt nedfall eller andre forhold.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer