Sanitetsutstyr for tilfluktsrom

Ta kontakt

I tilfluktsrom skal det være ett sanitetsskrin pr. påbegynt 50 personer. 

NORFO sanitetsskrin for tilfluktsrom
Tilfluktsrom over 200 m2 skal ha sykerom med liggeplass til 4% av antall personer som tilfluktsrommet er beregnet for. I tilfluktsrom skal det være ett sanitetsskrin pr. påbegynt 50 personer. Sanitetsskrin anbefales oppbevart tørt og nedlåst.

Utførelse
Skrinet er slagfast plast.

Mål: 20x20x40 cm (HxBxL)

Innhold
I henhold til tilfluktsromsforskrift.