CO2-filter CD

Ta kontakt

CO2-filtre benyttes i redningsrom og i forsvarsinnstallasjoner for å fjerne karbondioksyd fra luften, når røyk eller gass gjør det nødvendig å stenge luftinntaket og sette ventilasjonsanlegget til resirkulering.

Montering
CO2-filteret er testet for sjokk opp til 16G, og kan derfor normalt boltes direkte til gulv med ekspansjonsbolter. Ved behov for større filterkapasitet kan flere filtre parallellkobles. Kun filtre av samme type og størrelse kan parallellkobles. Hvert filter skal påmonteres en volumregulator for å sikre at nominell kapasitet ikke blir overskredet, og for å kompensere for ulik kanalmotstand når flere filtre er parallellkoblet. Volumregulatoren ansluttes på filterets utløpsside. Filteret er kompakt og leveres i tre størrelser med kapasitet fra 150 m3/h til 600 m3/h.

Innregulering av ventilasjonssystem
Som tilleggsutstyr kan vi levere et motstandsstykke for innregulering av filtervifte og til simulering av filterventilasjon under øvelse.

Lagring og vedlikehold
CO2-filteret tilkobles ventilasjonssystemet ved montering, men skal forbli hermetisk lukket og plombert inntil en beredskapssituasjon. Ved klargjøring av CD 600E trekkes plomberte blindplater ved stussene ut til siden uten å koble kanalene fra hverandre. Ved klargjøring av CD 150/180/200E og CD 300E må plomberte hetter på stussene fjernes, og slangeforbindelser med hurtigkobling kobles til. Foruten renhold og vedlikehold av filterbeholderens overflate, er det ikke behov for annet vedlikehold så lenge filteret er hermetisk lukket og plombert.

Forespørsler
Ved forespørsel og bestilling bes oppgitt:

Type
Tilleggsutstyr:

    • Motstandsstykke for testing
    • Volumregulator
    • Ekspansjonsbolter for feste til gulv

CD 150 / 180 / 200E (se illustrasjon)

1. Filterhus
2. Finfilter
3. CO2-filter
4. Innløpsstuss
5. Utløpsstuss
6. Plombert hette
7. Trykkutjevningsskrue
8. Festebraketter
9. Fleksibel mansjett med hurtigkobling

CD 300E (se illustrasjon)

1. Filterhus
2. Finfilter
3. CO2-filter
4. Innløpsstuss
5. Utløpsstuss
6. Plombert hette
7. Trykkutjevningsskrue
8. Festebraketter
9. Fleksibel mansjett med hurtigkobling

CD 600 E (se illustrasjon)

1. Filterhus
2. Finfilter
3. CO2-filter
4. Innløpsstuss
5. Utløpsstuss
6. Plombert blindplate
7. Trykkutjevningsskrue
8. Festebraketter
9. Fleksibel mansjett

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.

FDV / Produktblad

CO2 Filter CD
Tekniske data      
TYPE CD 150/180/200E CD 300E CD 600E
Luftmengde, m3/h 150 / 180 / 200 300 600
Startmotstand, Pa 350 / 420 / 500 700 800
CO2 absorbsjonskapasitet, m3 4,8 7,2 17,2
Vekt, kg 65 89 300