Tilfluktsromsport GP

Tilfluktsromsport - Bomberomsport
Model: GP-10/GP-35
Ta kontakt

Denne serien av kompakte stålporter, -dører og -luker er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Norfo er eneste godkjente produsent iht. elementfortegnelsen for tilfluktsrom. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring og lignende.
Bildet kan avvike fra produkt (illfoto).

Bruksområde
Denne serien av kompakte stålporter/dører/luker er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.lign.

Konstruksjon
Dørkarmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå, og har et pakningsspor med neoprenpakning. Døren lukkes med en dørvrider som trekker dørbladet mot karmen på tre punkter. Den ytre dørvrideren er utstyrt med øre for hengelås. Ekstra lås kan leveres etter kundens ønske. GD-10 og GD-35 kan leveres med svingbar terskel for terskelfri adkomst i fredstid.

Alternativ montering
Etter dispensasjon kan det tillates at GD- og 2GDD dører blir ettermontert i eksisterende vegger ved hjelp av gjennomgående gjengestenger. DSB har utarbeidet en spesiell anvisning for slik ettermontering. I nye tilfluktsrom skal dørene alltid støpes inn.

Overflatebehandling
Dørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Eksplosjonstrykk
Dørene er godkjent for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet:

GD-50, GL-35: 300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk.
GD-35, 2GDD-35, GP-35: 100 kPa initialtrykk, tilsvarende 300 kPa reflektert trykk.
GD-10, 2GDD-10, GP-10, GL-10: 25 – 40 kPa statisk trykk avhengig av dørstørrelse

Forespørsler
Ved forespørsler og og bestilling bes oppgitt:

  • Type, monteringsmåte og lysmål
  • Slagretning (iflg. NS 549)
  • Tilleggsutstyr