Tilfluktsromsluke GL 10 / GL-35

Tilfluktsromsluker, tilfluktsromsdører og tilfluktsromsporter
Model: GL-10/GL-35
Ta kontakt

Denne serien av kompakte stålluker, -dører og -porter til tilfluktsrom er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Norfo er eneste godkjente produsent iht. elementfortegnelsen for tilfluktsrom. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk- og gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring og lignende.

Bruksområde
Denne serien av kompakte stål luker er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilfluktromslukene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette luker i sluser og aggregatrom. Andre typiske anvendelsesområder er trykk- og gassbarrierer i sivile anlegg og flomsikring.

Konstruksjon
Karmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå, og har et pakningsspor med neoprenpakning. Luken lukkes med en dørvrider som trekker bladet mot karmen på tre punkter. Den ytre vrideren er utstyrt med øre for hengelås. Ekstra lås kan leveres etter kundens ønske. 

Overflatebehandling
Tilfluktromslukene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Eksplosjonstrykk
Lukene er godkjent for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet:

  • GL-35: 300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk
  • GL-10: 25-40 kPa statisk trykk avhengig av dørstørrelse

Forespørsler
Ved forespørsler og og bestilling bes oppgitt:

  • Type, monteringsmåte og lysmål
  • Slagretning (i flg. NS 549)
  • Tilleggsutstyr