Tilfluktsromsdør GD / GDD

Tilfluktsromsdører, luker og porter
Model: GD-10/GD-35/GD-50/2GDD-10/2GDD-35
Ta kontakt

Denne serien av kompakte ståldører, -luker og -porter er utviklet av DSB. Norfo er eneste godkjente produsent iht. elementfortegnelsen for tilfluktsrom. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.lign.

Bruksområde
Denne serien av kompakte ståldører er utviklet av DSB. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk- og  gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring mm.

Konstruksjon
Dørkarmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå, og har et pakningsspor med neoprenpakning. Tilfluktromsdøren lukkes med en dørvrider som trekker dørbladet mot karmen på tre punkter. Den ytre dørvrideren er utstyrt med øre for hengelås. Ekstra lås kan leveres etter kundens ønske. GD-10 og GD-35 kan leveres med svingbar terskel for terskelfri adkomst i fredstid.

Alternativ montering
Etter dispensasjon kan det tillates at GD- og 2GDD tilfluktromsdører blir ettermontert i eksisterende vegger -  ved hjelp av gjennomgående gjengestenger. DSB har utarbeidet en spesiell anvisning for slik ettermontering. I nye tilfluktsrom skal dørene alltid støpes inn.

Overflatebehandling
Tilfluktromsdørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Eksplosjonstrykk
Tilfluktromsdørene er godkjente for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet:

GD-50, GL-35: 300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk.
GD-35, 2GDD-35, GP-35: 100 kPa initialtrykk, tilsvarende 300 kPa reflektert trykk.
GD-10, 2GDD-10, GP-10, GL-10: 25 – 40 kPa statisk trykk avhengig av dørstørrelse

Forespørsler
Ved forespørsler og og bestilling bes oppgitt:

  • Type, monteringsmåte og lysmål
  • Slagretning (i følge NS 549)
  • Tilleggsutstyr