Måltegninger

Ta kontakt

På alle dører med dørbladtykkelse 54 mm gjelder regelen: -146. Har du en dør som er 12M, er FÖM (Fritt åpningsmål) på 90 grader 1054 mm. Se våre måltegninger under Dokumentasjon.

Dörr uppställd 90 grader: Modulmått -146 = fritt öppningsmått

Dörrbredd 9M

Dörrbredd 10M

Dörrbredd 11M

Dörrbredd 12M

FÖM:
754 mm

FÖM:
854 mm

FÖM:
954 mm

FÖM:
1054 mm

Frie åpningsdimensjoner er 854 mm på dørbredde 10M hvis dørbladet står på 90 grader.
Ikke hensyntatt til mulige beslag som panikkregel osv. Se våre tegninger (enkeltdør) som viser dørstørrelse 10x21M. FÖM = Fritt åpningsmål.

Dørbladet på EI-60 er 54 mm.

Dörr uppställd 90 grader: Modulmått -146 = fritt öppningsmått

Dörrbredd 9M

Dörrbredd 10M

Dörrbredd 11M

Dörrbredd 12M

FÖM: 754 mm

FÖM: 854 mm

FÖM: 954 mm

FÖM: 1054 mm

Måltegning enkeltdør Karm A - B

Måttritning FM Enkeldörr Karm A B HR 10136

Måltegning enkeltdør Karm A - B smal

Måttritning FM Enkeldörr Karm A B Smalt Foder HR 10202

Måltegning enkeltdør Karm C

Måttritning FM Enkeldörr Karm C HR 10137

Måltegning parrdør Karm A - B

Måttritning FM Pardörr Karm A B HR 10146

Måltegning parrdør Karm C

Måttritning FM Pardörr Karm C HR 10147

Måltegning enkelt luke Karm A - B

Måttritning FM Enkellucka Karm A B HR 10144

Måltegning enkelt luke Karm C

Måttritning FM Enkellucka Karm C HR 10145

Måltegning Bladutstikk enkeldør Karm A - B

Måttritning FM Bladutstick Enkeldörr Karm A B HR 10195

Måltegning oppstilt dørblad enkeltdør

Måttritning FM Uppställt Dörrblad Enkeldörr HR 10168 (1)

Måltegning oppstilt dørblad enkeltdør Karm C

Måttritning FM Uppställt Dörrblad Enkeldörr Karm C Max Inflytt HR 10237

Måltegning oppstilt dørblad parrdør

Måttritning FM Uppställt Dörrblad Pardörr HR 10167 (1)

Måltegning Toleranser Veggåpning

Måttritning Toleranser Väggöppning HR 10148