Luwa sjokkventil FC-H

Model: Luwa FC-H
Ta kontakt

Ventilen er godkjent av DSB som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell. Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f.eks. i petrokjemiske anlegg og andre prosessanlegg.

Bruksområde
Ventilen er godkjent av DSB som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell. Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f.eks. i petrokjemiske anlegg og andre prosessanlegg.

Konstruksjon
Ventilblokkene består av et ventilhus i epoksybelagt aluminium med seks gjennomløp. I hvert gjennomløp sitter en bladfjær i rustfritt materiale som utgjør lukkeelementet. Ventilblokkene monteres i innstøpingshus dimensjonert i henhold til den aktuelle trykkbelastning, luftmengde, og tillatt trykkfall. Standard innstøpningshus leveres varmforsinket med forskalingsplater for systemforskaling. På forespørsel kan vi levere andre typer hus for innmuring eller fastbolting tilpasset de aktuelle forhold. Innstøpingshus kan også leveres i syrefast stål.

Funksjon
Bladfjærene som utgjør lukkeelementet står normalt i midtstilling og tillater ventilasjonsluften å passere i begge retninger. Hvis ventilen blir utsatt for en trykkbølge blir fjæren presset mot ventilsetet og lukker. Ved den etterfølgende undertrykksfase suges bladfjærene mot det motsatte ventilsetet og stenger for undertrykket. Pga. bladfjærenes lille masse, er lukketiden meget kort.

Spesielle egenskaper
Lukker automatisk både ved trykk og undertrykk.
Motstår gjentatte belastninger > 1100 kPa reflektert eksplosjonstrykk av lang varighet.
Kort lukketid: 1,2 ms ved 1000 kPa.
Laveste lukketrykk: 6500 Pa (6,5 kPa)
Fleksibelt mht. kapasitet og byggemål.

Sjokkventil Luwa FC-H:

For mer informasjon, se Tilfluktsrom - ventilasjon.