Luftfilter til høydebasseng

Model: Scandsafe JKG-W / WR
Ta kontakt

Scandsafe luftfilter brukes til rensing av luft inn til drikkevannsbasseng, næringsmiddeltanker og reservoarer. Filteret leveres i 2 utgaver: Scandsafe JKG-W for montasje innendørs og WR for montasje utendørs på tak.

Scandsafe filteret renser bort luftforurensninger som pollen, soppsporer, bakterier, støv, for-brenningsprodukter og tungmetaller, slik at dette ikke kommer i drikkevannet til forbruker. Filterhuset på WR kan også utstyres med lås for å hindre sabotasje. Type WR-180 er testet for klima med fukt og frost (SP rapport ETv P3 02296). Scandsafe luftfilter oppfyller kravene i følge Drikkevannsforskriften og NS EN-1508.

Konstruksjon/Tekniske data
Scandsafe JKG-W er tilvirket i sveiset PVC, og Scandsafe WR tilvirkes i syrefast stål SS2343. Begge typer er utstyrt med mikrofilter i filterklasse H13 i ht. testnorm EN-1822, dvs at 99,99% av alle partikler med størrelse 0,3 µm filtreres bort. Type WR-180 er i tillegg konstruert for å tåle frost. Filteret skiftes normalt hvert 2.-4. år, men ved særlige behov, dersom inspeksjon viser tiltetning eller lekkasje, bør det skiftes oftere.

 

Scandsafe WR for utendørs plassering

Scandsafe JKG/W for innendørs plassering

Montasje
WR-180 monteres enten direkte mot bassengets tak, over luftingsrør til basseng, eller motflens sveises på luftingsrør som stikker over tak. Eksisterende svanehalser kan kappes og benyttes. For WR-1000/3000 sages luftingsrøret av, slik at det stikker ca 100 mm over yttertak. Luftingsrøret bør være ca 500 mm i diameter (max 700mm). Det rektangulære filterhuset settes rett ned på taket hvor det tettes og fuges slik at ikke regnvann kommer inn i drikkevannsbassenget. Man kan også ved behov sette på rektangulært overgangsstykke fra tak til under-side av filterhus. Dette kan være fordelaktig der en ønsker å heve filteret noe (ved snødybder over 950 mm). Det kan også gi bedre tetting, bedre tilpasning ved for eksempel skråtak osv. JKG-W (montering innendørs) har rør-stusser på begge ender av filterhuset, slik at rør med ytre diameter 125 mm kan settes inn i rørstussene. JKW monteres vertikalt på vegg eller i tak. På filterhusets ende finnes dreneringsavløp for evt. fukt/kondens.

Tilleggsutstyr
Scandsafe kan leveres med følgende tilleggsutstyr:

  • Øye for hengelåsbeslag til type WR.
  • Luftingsrør i syrefast eller galvanisert stål til type WR-180 (bør brukes der det er fare for at filteret kan snø ned på taket)
  • Overgangsstykke mellom tak og filterhus for WR-1000/3000. Elektronisk trykkvakt og alarmpanel for varsling om tett filter
  • Spesialløsninger kan tilvirkes ved behov

Forespørsler
Ved bestilling bes oppgitt:

  • Type luftfilter JKG eller WR, størrelse/nummerbetegnelse
  • Tilleggsutstyr 

JKG-W serien

  • Beregnet for innendørs montering, horisontalt på vegg eller i tak
  • Tilvirket i sveiset PVC

WR-serien

  • Monteres på vannbassengets tak utendørs
  • Produsert i syrefast stål, SS2343

FDV / Produktblad

Luftfilter For Høydebasseng
TYPE JKG-W 19/20 JKG-W 19/30 JKG-W 19/40
Luftmengde m³/h 90 120 180
Tilkobling Ø mm 125 125 125
L = mm 291 391 491
Vekt, kg 6 8 10
TYPE WR-180
Luftmengde m³/h 180
Tilkobling, Ø mm 100-155
Vekt, kg 28
TYPE WR-1000 WR-3000
Luftmengde m³/h 1000 3000
Tilkobling, Ø mm max 700 max 700
Vekt, kg 135 150
Det tas forbehold om konstruksjonsendringer