Trykkdør / branndør NORFO BGA-50T

Model: NORFO BGA-50T
Ta kontakt

NORFO BGA-50T er en brannport/dør som benyttes i bygninger, containere og rom hvor det settes krav til trykkstyrke og brannmotstand kombinert med funksjonalitet. Porten/døren gir også god lydisolasjon og tetthet. Typiske eksempler på bruk er redningsrom og kontrollrom i eksplosjonsfarlig område.

Konstruksjon
Dørbladet er utført av 3 mm stålplater med forsterkninger, og er isolert med mineralull. Rundt dørbladet sitter en kraftig neoprenpakning som gir god tetthet. Dørkarmen og terskelen er utført av 3 mm stålprofiler, og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Karmen kan leveres i to alternative utførelser, standard eller med overfals på hengselssiden. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Porten/døren er forsynt med sveisehengsler og et 3-punkts selvaktiverende reilesystem som motstår rebound fra en eventuell eksplosjon. Reilesystemet er utenpåliggende, hvilket sikrer enkel adkomst for vedlikehold. I de tilfeller døren skal være selvlukkende, leveres den med dørlukker type Dorma TS-83-6.

To-fløyet port
To-fløyet port/dør tilvirkes på samme måte som enfløyet port/dør. Passiv fløy er lukket med utenpåliggende espagnolett på anslagssiden av dørbladet.

Låser
Reilene opereres med et vriderhåndtak. Døren kan leveres med følgende alternativer for avlåsing:

a) Uten lås.
b) Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.
c) Sylinderlås og elektrisk sluttstykke. Sylinder medfølger ikke.
d) Elektromagnetisk lås.
e) Tilholderlås operert med nøkkel fra begge sider.
f) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren kun med vriderhandtaket (rømningsdør). Trio Ving sylinder 5536 FKRM medfølger.
g) Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav om at dør i rømningsvei fra rom med høyspenning skal kunne åpnes fra liggende stilling. TrioVing sylinder 5536 FKRM medfølger.

Alternativene a), f) og g) kan leveres med motoroperert reilesystem. Datablad sendes på forespørsel. Da type avlåsing er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Overflatebehandling
Porten/døren leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Hvis døren skal monteres i et korrosivt miljø, kan den leveres med karm, dørblad og hengsler i rustfritt materiale.

Brannmotstand
Porten/døren er testet og sertifisert i brannklasse A 60 i flg. NS 3919 for størrelser inntil M11xM22.

Trykkstyrke
BGA-50T tåler et trykk på 15 – 50 kPa avhengig av dørstørrelse. Størrelse med fri åpning inntil 900×2000 mm. er beregnet for et statisk trykk på 50 kPa fra hengselssiden, og 35 kPa fra anslagssiden. Portens styrke kan beregnes i hvert tilfelle når det foreligger spesifikasjon over reflektert eksplosjonstrykk, pulsvarighet og tillatt plastisk deformasjon.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:
Type, dimensjon, slagretning (NS 549)
Innfestingsmåte
Låsfunksjon
Eventuelt tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Hull i terskel for betongfylling
Maling etter kundens spesifikasjon
Rustfri utførelse
Dørlukker
Tilleggslåser
Elektrisk vrideroperasjon. Datablad kan oversendes på forespørsel.

FDV / Produktblad - Kommer

Trykkport/dør/ brannport/dør NORFO BGA-50T

En-fløyet dør - modul mål Karmåpning B x H (mm) Vekt (Kg)
M9 x M21 800x2005 138
M10 x M21 900x2005 152
M11 x M21 1000x2005 168
To-fløyet dør - modul mål Karmåpning B x H (mm) Vekt (Kg)
M15 x M21 1400x2005 210
M18 x M21 1700x2005 260
M21 x M21 2000x2005 310