Leddheisport ST40T / Sectional doors SECTIOLITE®

Ta kontakt

Integrert inngangsport
Den selvbærende porten kan brukes som en integrert del av den operative gangtrafikken takket være dens lave, nesten barrierefrie terskel med en høyde på kun 20 mm. Samtidig matcher den det ytre utseendet optimalt og minimerer energitapet.

I standardversjonen går leddporten SECTIOLITE parallelt med tak-konstruksjonen via en 90 graders nedbøyning. Alternativt tilbyr vi også SECTIOLITE leddport som vertikal løfteport eller som skinner ført langs taket. På denne måten kan vi tilpasse åpningsprinsippet til din SECTIOLITE-dør til din monteringssituasjon.
Dekklistene kan fjernes for vedlikeholdsformål.