Leddheisport ST40 / Sectional doors SECTIOLITE®

Ta kontakt

Den klassiske leddporten
Med den klassiske SECTIOLITE ST40 bøyes dørseksjonene ved åpning under taket og føres inn i hallens interiør. En overliggerhøyde på 350 mm er tilstrekkelig for dette. Hvis dette ikke er ønsket installasjonstype, kan det også monteres en vertikal løper eller Variatne med høyere styrt nedbøyning.

 

I standardversjonen går leddporten SECTIOLITE parallelt med tak-konstruksjonen via en 90 graders nedbøyning. Alternativt tilbyr vi også SECTIOLITE leddport som vertikal løfteport eller som skinner ført langs taket. På denne måten kan vi tilpasse åpningsprinsippet til din SECTIOLITE-dør til din monteringssituasjon.
Dekklistene kan fjernes for vedlikeholdsformål.

FDV / Produktblad

5416.4150 W ST40 En 1