Leddheisport ST40-S Security RC3 / Sectional doors SECTIOLITE®

Ta kontakt

Port med god innbruddsmotstand.
For svært sensitive områder kan leddporten utstyres med alternativet "Sikkerhet" for økt innbruddsmotstand. Med dette alternativet er SECTIOLITE-porten en av få porter på markedet som oppnår motstandsklassen WK3.

Leddheisport ST40S Security RC3 gir økt innbruddsmotstand.
Oppfyller sikkerhetskrav motstandsklasse 3 i henhold til DIN V ENV 1627:1999.

I standardversjonen går leddporten SECTIOLITE parallelt med tak-konstruksjonen via en 90 graders nedbøyning. Alternativt tilbyr vi også SECTIOLITE leddport som vertikal løfteport eller som skinner ført langs taket. På denne måten kan vi tilpasse åpningsprinsippet til din SECTIOLITE-dør til din monteringssituasjon.
Dekklistene kan fjernes for vedlikeholdsformål.

FDV / Produktblad

5416.4160 G ST40S En 1