Kraftverksporter KP

Model: Kraftverksport KP
Ta kontakt

Vi kan levere innbruddssikre, trykksterke og korrosjonsbestandige kraftverksporter. Våre porter har blant annet blitt benyttet i rømningsveier fra tunneler, store ventilasjonsåpninger og kraftverksstasjoner.

Denne serien dører og porter er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og leveres i henhold til deres spesifikasjoner. Dørene brukes i kraftforsyningsanlegg, tunnelinnganger, og andre steder hvor det er behov for sikring mot uønsket inntrenging og/eller eksplosjonstrykk og splinter.

Konstruksjon
Karmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av stålplate dimensjonert etter ønsket beskyttelsesnivå. Det er ingen pakning mellom dørblad og karm. Alternativt kan dørbladet utføres som et ventilasjonsgitter. Porten/døren lukkes med dørvridere på begge sider av dørbladet. Utvendig dørvrider har beslag for hengelås. Tilleggslås kan leveres, se KDS trykkdører.

Overflatebehandling
Portene/dørene leveres som standard grunnet med sink-fosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Beskyttelsesnivå
KD-20 og KD-35 gir beskyttelse mot splinter og eksplosjonstrykk i tillegg til å hindre uautorisert adkomst.
KD-10, KP-10 og gitterdører/porter hindrer primært uautorisert adkomst.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling av porter bes oppgitt:

  • Dørtype og lysmål
  • Slagretning (iflg. NS 549)
  • Låstype
  • Varmforsinket (tillegg)                                                                                                             
  • Ventilasjonsrister i følge NVE’s spesifikasjoner kan også leveres

Standard størrelser, lysåpning:

B (mm): 800, 900, 1000
H (mm): 1900, 2100

Lysåpning høyde, H (mm): 1900, 2000, 2100

  Karmvinkel Dørbladtykkelse 
KD-10 70x70x7mm 10mm
KD-20 70x70x7mm 20mm
KD-35 100x100x10mm 35mm
Gitterdør 70x70x7mm